Wideo analiza w systemach monitoringu wizyjnego – możliwości wykorzystania w środowisku firmowym

Wideo analiza w systemach monitoringu wizyjnego – możliwości wykorzystania w środowisku firmowym

michal

17 kwietnia, 2024

03:37

Monitoring wizyjny wzbogacony o wideo analizę danych jest niezwykle skutecznym narzędziem w budowaniu firmowego systemu bezpieczeństwa. Zresztą wykorzystywany jest on nie tylko w środowisku firmowym, ale także do ochrony granic, w przestrzeni publicznej, czy zapewnianiu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej. Jego wykorzystanie jest coraz powszechniejsze. W niniejszym artykule zgłębimy, czym jest wideo analiza, jak działa oraz jakie korzyści niesie dla właścicieli firm.

Czym jest wideo analiza w systemach monitoringu wizyjnego

Wideo analiza to zaawansowana technologia, która umożliwia automatyczne przetwarzanie strumieni wideo w celu wykrywania, analizy i interpretacji zdarzeń oraz zachowań. Wykorzystuje tzw. sztuczną inteligencję oraz algorytmy uczenia maszynowego do identyfikacji wzorców i zachowań na nagraniach wideo. Opiera się na współpracy kamer sieciowych i oprogramowania, które umożliwia analizę i interpretację danych z kamer.

Jak to działa?

Systemy wideo analizy działają poprzez analizę strumieni wideo z kamer monitoringu. Algorytmy analizują tzw. meta dane opisujące zawartość obrazu. Odbywa się to często w czasie rzeczywistym. Meta dane zawierają informacje np. o wielkości obiektu, jego umiejscowieniu, temperaturze, prędkości przemieszczania itd. co pozwala na identyfikację różnych elementów, takich jak osoby, pojazdy, obiekty, oraz rozpoznanie konkretnych zachowań, np. pozostawiania przedmiotów, poruszania się w określonych strefach, czy wykrywanie podejrzanych aktywności. Odpowiednie oprogramowanie pozwala systemowi wybierać taki materiał, który jest potencjalnie istotny w wykrywaniu zagrożeń. Oznacza to mniejsze obciążenie dla całego systemu. Im bardziej dokładne dane tym lepsza analiza. Opcje te są umieszczane w oprogramowaniu, ale także w samych kamerach.

Opcje i funkcje wideo analizy

Wideo analiza w systemach monitoringu daje wiele możliwości. Przyjrzyjmy się jakie opcje są dostępne

Wykrywanie intruzów

Systemy wideo analizy mogą wykrywać nieautoryzowany dostęp do chronionych obszarów i natychmiastowo powiadamiać personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo.

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych

Dzięki tej funkcji możliwe jest automatyczne rejestrowanie numerów rejestracyjnych pojazdów, co może być przydatne w kontroli dostępu lub monitorowaniu ruchu pojazdów. Ta opcja jest wykorzystywana w kontroli prędkości na autostradach, bezgotówkowej obsłudze parkingów, zarzadzaniu miejscami na parkingach, wreszcie w poszukiwaniu skradzionych pojazdów.

Analiza zachowań

Systemy potrafią analizować zachowania osób na nagraniach, takie jak poruszanie się w niebezpiecznych miejscach, pozostawianie bagażu bez nadzoru, czy agresywne zachowanie. Systemy analityki behawioralnej pomagają zapobiegać eskalacji niechcianych zachowań poprzez szybkie wykrycie zagrożenia i poinformowanie odpowiednich służb. W tym wypadku czas reakcji jest niezwykle istotny.

Rozpoznawanie twarzy

Wideo analiza może pomóc w identyfikacji osób poprzez rozpoznawanie twarzy, co jest przydatne w zapewnianiu bezpieczeństwa oraz kontroli dostępu. System w oparciu o linie binarne identyfikuje daną osobę. Może także gromadzić nowe bazy informacji o osobach pojawiających się w obiekcie. Dzięki opcji identyfikacji twarzy mogą powstawać białe lub czarne listy. Funkcja ta służy także do określania np. jak często dany klient jest w sklepie, po jakim czasie powraca, jakie miejsca najczęściej odwiedza. Służy to np. galeriom handlowym do kreowania odpowiednich działań marketingowych.

Liczenie osób i pojazdów

Systemy analizy wideo mogą określać liczbę osób lub pojazdów w danym obszarze, co może być przydatne w zarządzaniu ruchem czy planowaniu obsługi klientów. Ta funkcja jest wykorzystywana przez wielkopowierzchniowe sklepy do tworzenia map cieplnych, ustalania najczęściej uczęszczanych miejsc. Można także użyć jej do określenia przepustowości dróg, największego i najmniejszego natężenia ruchu. Dotyczy to także zagęszczenia ludzi w budynkach.

Możliwości wideo analizy są o wiele większe i wciąż się rozwijają. Ma to oczywiście swoje zalety, ale niesie ze sobą także zagrożenia, jak choćby kwestia prywatności, czy manipulacji. Wszystko ma swoje granice. Jednak korzyści płynące z wykorzystania wideo analizy w biznesie są nieocenione nie tylko ze względu na bezpieczeństwo pracowników czy ochronę mienia, ale także na optymalizację wielu procesów, jakie mają miejsce w przedsiębiorstwach.

Gdzie może być wykorzystywana wideo analiza

Technologia wideo analizy w systemach monitoringu wizyjnego znajduje zastosowanie w różnych branżach i obszarach działalności, włączając w to:

  1. Bezpieczeństwo na lotniskach, dworcach kolejowych i innych miejscach publicznych, gdzie ważne jest monitorowanie oraz wykrywanie podejrzanych zachowań.
  2. Handel detaliczny, gdzie analizuje się ruch klientów w sklepach w celu optymalizacji układu przestrzennego i obsługi klientów.
  3. Przemysł, gdzie monitoruje się procesy produkcyjne oraz zapewnienia bezpieczeństwo pracownikom.
  4. Ochronę mienia. Do tyczy to niemal każdego przedsiębiorstwa, czy przestrzeni publicznej. Tu podstawa analizy jest wykrywanie włamań, kradzieży lub innych niepożądanych zdarzeń.

Korzyści płynące z wideo analizy w monitoringu wizyjnym

Zwiększenie bezpieczeństwa

Dzięki natychmiastowej identyfikacji podejrzanych zachowań można szybko reagować na potencjalne zagrożenia, a nawet je przewidywać i im zapobiegać.

Optymalizacja operacji

Analiza danych wideo może pomóc w identyfikacji obszarów do poprawy w procesach operacyjnych.

Zwiększenie efektywności

Automatyzacja analizy wideo pozwala zaoszczędzić czas, środki finansowe i zasoby ludzkie, które można przekierować na inne ważne zadania.

Szybsza analiza danych i reakcja na zagrożenie

Dokładne nagrania wideo oraz ich szybka analiza mogą stanowić ważne dowody w procesie śledczym lub dochodzeniowym, a także zwiększyć skuteczność w zapobieganiu niechcianym zdarzeniom.

Oszczędności finansowe

Bardziej skuteczny monitoring i większe bezpieczeństwo to dobra informacja dla ubezpieczyciela, z którym można negocjować wysokość składki i inne warunki ubezpieczenia. Analiza wideo w systemach monitoringu to także oszczędności związane z lepszym wykorzystaniem zasobów, czasu pracy pracowników, a także ewentualne mniejsze straty lub ich brak w wyniku zapobieżenia wystąpienia zagrożeń lub ich minimalizacji.

Podsumowanie

Podsumowując, wideo analiza stanowi niezastąpione narzędzie dla właścicieli firm, pozwalając na efektywne monitorowanie oraz zabezpieczenie ich interesów. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii, możliwe jest skuteczne wykrywanie i reagowanie na potencjalne zagrożenia, optymalizowanie procesów, lepsze zarządzanie zasobami, przewidywanie zagrożeń i awarii. Zapewnia to zwiększenie poziomu bezpieczeństwa pracowników, lepszą ochronę mienia i bardziej efektywne działanie przedsiębiorstwa.