Systemy przeciwpożarowe – jaki wybrać, żeby zapobiec pożarowi w firmie?

Systemy przeciwpożarowe – jaki wybrać, żeby zapobiec pożarowi w firmie?

michal

14 lipca, 2023

17:17

Pożar to jedno z największych zagrożeń, z którym mogą się zetknąć firmy. Wystarczy chwila nieuwagi, nieodpowiednie przechowywanie substancji łatwopalnych czy usterka elektryczna, by wybuchł. Jego skutkiem mogą być nie tylko ogromne straty materialne, ale także ofiary w ludziach. W jaki sposób można zapobiegać pożarom? Odpowiedź jest prosta. Zainwestować w odpowiednie systemy przeciwpożarowe, które zapewnią skuteczną ochronę mienia oraz bezpieczeństwo pracowników. W tym artykule omówimy na co zwrócić uwagę, żeby dokonać właściwego wyboru systemu przeciwpożarowego.

System przeciwpożarowy – co to?

System przeciwpożarowy (ppoż.), inaczej nazywany także systemem ochrony przeciwpożarowej, jest to zespół urządzeń, które służą do wykrywania pożarów oraz zapobiegania ich rozprzestrzenianiu. System ochronny przeciwpożarowej w Polsce reguluje Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz dołączone do niej rozporządzenia właściwych ministrów. Ustawa określa metody zapobiegania i rozprzestrzeniania się pożarów, jak również prowadzenia działań ratowniczych.

Z czego składa się system przeciwpożarowy SSP?

Każdy system przeciwpożarowy to rozwiązanie szyte na miarę. Powinien uwzględniać wiele czynników m.in. wymogi jakie nakładane są na konkretny obiekt, charakter prowadzonej w nim działalności itp. Można jednak powiedzieć, że system ppoż. zawiera dwa główne elementy:

  1. system sygnalizacji pożaru (SSP) czyli urządzenia do wykrywania i alarmowania;
  2. urządzenia gaśnicze, czyli instalacje tryskaczowe, zraszacze.

Żeby być bardziej precyzyjnym można także powiedzieć, że system przeciwpożarowy składa się z :

  1. różnego typu czujników (ognia, dymu, gazów, tlenku węgla);
  2. centrali sterującej;
  3. sygnalizatorów;
  4. instalacji tryskaczowych, zraszających lub pianowych dających możliwość gaszenia pożaru woda, mgłą wodną oraz pianą.

Jak działa system przeciwpożarowy?

Czujniki pożarowe są kluczowym elementem systemu, odpowiedzialnym za wykrycie zagrożenia. Są to urządzenia, które reagują na charakterystyczne objawy pożaru, takie jak dym, ciepło czy wydobywający się gaz. Rozmieszczone w odpowiednich miejscach, monitorują otoczenie na obecność tych czynników.

Centrala przeciwpożarowa pełni rolę mózgu systemu. To tu zbierane są informacje z czujników, następnie analizowane i na ich podstawie w razie wykrycia zagrożenia uruchamiane procedury bezpieczeństwa, takie jak włączenie alarmów czy aktywacja systemów gaśniczych.

Główną funkcją systemów alarmowych i ostrzegawczych jest powiadomienie wszystkich osób przebywających w obiekcie o zagrożeniu pożarem. Alarmy dźwiękowe i świetlne włączają się w momencie wykrycia pożaru, informując o konieczności podjęcia określonego działania, np. ewakuacji.

Systemy gaśnicze mają za zadanie skutecznie i szybko zareagować na wykryty pożar. Mogą to być różne rodzaje gaśnic, jak pianowe, proszkowe czy gazowe, odpowiednio dostosowane do typu zagrożenia. Automatyczne systemy gaśnicze działają natychmiast po wykryciu pożaru lub są aktywowane przez centralę przeciwpożarową.

W niektórych systemach przeciwpożarowych zastosowane są także automatyczne drzwi przeciwpożarowe. Ich zadaniem jest zatrzymanie rozprzestrzeniania się ognia i dymu na inne części budynku, umożliwiając jednocześnie ewakuację osób na zewnątrz.

Jakie funkcje pełni system przeciwpożarowy?

System ochrony przeciwpożarowej może pełnić różnorakie funkcje, podkreślić jednak należy przede wszystkim:

  1. wykrywanie pożaru na bardzo wczesnym etapie, zanim ogień zdąży się rozprzestrzenić, dzięki czemu można podjąć szybkie działania i zminimalizować straty materialne oraz zagrożenie dla ludzi.
  2. alarmowanie i ewakuacja – system przeciwpożarowy jest odpowiedzialny za szybkie powiadomienie wszystkich osób przebywających w obiekcie o zagrożeniu pożarem, co ma zwiększyć szanse na bezpieczne opuszczenie budynku i minimalizację strat;
  3. automatyzacja działań – wiele systemów przeciwpożarowych działa niemal automatycznie, co oznacza, że reakcja na pożar w wielu obszarach nie wymaga aktywnego udziału człowieka, dzięki temu systemy działają nawet w przypadku braku obecności ludzi w budynku;
  4. głównym celem systemu przeciwpożarowego jest ograniczenie szkód spowodowanych pożarem.

System przeciwpożarowy – na co zwrócić uwagę przy wyborze

Rozmiar firmy oraz specyfika prowadzonej działalności są kluczowymi czynnikami wpływającymi na wybór systemu przeciwpożarowego. Przedsiębiorstwa różnią się między sobą pod względem architektury budynków, rodzaju przechowywanych materiałów, a także sposobu użytkowania danego obiektu. Wybór odpowiedniego systemu przeciwpożarowego zaczynamy zatem od inspekcji i identyfikacji wyposażenia oraz składowanych tam materiałów. Należy określić, co może się zapalić i dlaczego. Pod te dane specjalista wybiera odpowiednie rozwiązania.

Czujniki pożarowe są fundamentem każdego skutecznego systemu przeciwpożarowego. Wybierając system, należy zwrócić uwagę na różne typy, takie jak dymu, ciepła czy czadu. Ich kombinacja pozwoli na szybkie wykrycie zagrożenia i podjęcie odpowiednich działań. Warto też dobierać czujniki, które mają w sobie kilka rodzajów sensorów, czyli tzw. czujniki multisensorowe. Dlaczego? Ponieważ są bardziej odporne na fałszywe alarmy i wykrywają szersze spektrum pożarów.

Kolejna kwestia to możliwość sterowania urządzeniami zewnętrznymi i odczytywania z nich informacji. Każdy producent ma swoje moduły wejść i wyjść. Niezwykle istotna jest aby poszczególne rozwiązania posiadały certyfikaty na sterowanie sygnalizatorami, dawały możliwość kontroli ciągłości itp. Jest to szalenie istotne w kontekście spełnienia norm. Poszczególne rozwiązania powinny być ze sobą kompatybilne. Również możliwość ich oprogramowania powinna być dość rozbudowana, zwłaszcza w przy projektach dotyczących dużych obiektów, gdzie zależności są dość skomplikowane.

Łatwość obsługi to często niedoceniany aspekt systemu przeciwpożarowego. Możliwość definiowania tego, co wyświetla centrala lub inne elementy sygnalizacyjne systemu przeciwpożarowego jest wbrew pozorom bardzo ważne i nie tylko ułatwia korzystanie z takiego systemu, ale czasem wręcz to umożliwia. Dobry interfejs to podstawa.

Jedna z wielu rzeczy, jakie jeszcze należy wziąć pod uwagę przy wyborze systemu przeciwpożarowego zwłaszcza, gdy obiekt jest duży, jest możliwość integracji systemu ppoż. z ogólnym systemem zarzadzania w budynku. Daje to wiele możliwości automatyzacji i szybkiej reakcji na poszczególne zagrożenia

Warto także wspomnieć, że systemy przeciwpożarowe muszą być regularnie sprawdzane i serwisowane, aby zapewnić ich sprawność w razie potrzeby. Konserwacja powinna być przeprowadzana zgodnie z zaleceniami producenta i normami bezpieczeństwa.

Nasza firma zapewnia pełną obsługę w zakresie ochrony przeciwpożarowej: od projektu, poprzez montaż, po serwis.

Podsumowanie

Pamiętajmy, że inwestycja w system przeciwpożarowy to inwestycja w bezpieczne jutro dla firmy, jej pracowników i mienia. Nie warto bagatelizować tego tematu, ponieważ skutki pożaru mogą być katastrofalne. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych poprzez odpowiedni wybór i utrzymanie systemu przeciwpożarowego.