System CCTV – komu i jakie korzyści daje instalacja telewizji przemysłowej?

System CCTV – komu i jakie korzyści daje instalacja telewizji przemysłowej?

jakub

20 czerwca, 2023

09:28

Naukowych opracowań skuteczności systemu CCTV nie przeprowadzono zbyt wiele, jednak z analizy amerykańskich i brytyjskich badań wynika, że jego zastosowanie na parkingach zmniejszyło przestępczość o 51%, w transporcie jej spadek wyniósł 23%, ale już w innych miejscach publicznych było to jedynie 7%. Jakie korzyści przynosi zatem instalacja systemu CCTV i gdzie najlepiej go wykorzystać?

Dlaczego Anita Werner nigdy nie wystąpi w ramach systemu CCTV?

System CCTV to skrót od angielskiego sformułowania Closed-Circuit TeleVision, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza „telewizję o obwodzie zamkniętym”, inaczej „telewizją przemysłową” lub „telewizyjne systemy dozorowe”.

Oczywiście pytanie o Anitę Wegner jest retoryczne, ale niewątpliwie system ten mógłby kusić ją liczbą kamer i możliwością rejestrowania niezwykle dramatycznych, a nawet sensacyjnych wydarzeń. Pozostawmy jednak panią redaktor jej obowiązkom dziennikarskim i powróćmy do samej telewizji przemysłowej. Onegdaj system CCTV składał się z kamer, urządzenia rejestrującego oraz monitorów, jako urządzeń wyświetlających obraz. Kamery rejestrowały, a ochrona określonych obiektów patrzyła w monitory. Dane były nagrywane, ale już ich selekcja wymagała czasu i spostrzegawczości. Jednak rewolucja techniczna całe szczęście nie ominęła systemu CCTV i obecnie to rozwiązanie o zaskakująco szerokim spektrum możliwości.

Dla kogo telewizja przemysłowa?

Właściwie można powiedzieć, że dla wszystkich. Można ja zastosować w prywatnych domach, np. włączając ją w automatykę domową. Niewątpliwie zwiększy to bezpieczeństwo domowników, ułatwi identyfikację złodzieja lub ustalenie faktycznego przebiegu zdarzeń, obniży też koszty ubezpieczenia. Z monitoringu korzystają jednak nie tylko właściciele prywatnych domów, ale przede wszystkim przedsiębiorcy od małych, poprzez średnich, aż po dużych graczy międzynarodowych. System CCTV sprawdzi się niemal w każdej branży od bankowości, po logistykę lub hotelarstwo. Biznes potrzebuje bowiem bezpiecznego środowiska funkcjonowania, niezależnie od tego jakiego segmentu rynku dotyczy.

Jakie funkcjonalności są obecnie dostępne w systemie CCTV?

Spektrum możliwości jest obecnie niezwykle szerokie. CCTV to nie tylko kamery i monitoring, to także możliwość identyfikacji tożsamości określonych osób, wyznaczanie stref dostępu na terenie budynków lub ich otoczenia, automatyka w obsłudze wjazdu na teren przedsiębiorstwa, a nawet wykrywanie zmian temperatury w pomieszczeniu.

System CCTV umożliwia śledzenie zdarzeń w czasie rzeczywistym, jak również ich archiwizowanie i selekcję w celu szybszego wyszukiwania potrzebnych fragmentów rejestru. Co więcej w połączeniu z Internetem CCTV pozwala przesyłać dane na wybrane urządzenia, np. smartfon. System może alarmować wskazaną osobę o niepożądanych sytuacjach, aby mogła odpowiednio wcześnie na nie zareagować, ograniczając szkody i zagrożenia. Funkcjonalności jest zatem wiele.

Telewizja przemysłowa występuje obecnie w dwóch technologiach: przewodowej lub bezprzewodowej. Ta pierwsza forma jest o tyle problematyczna, że jej instalację najlepiej jest przewidzieć już na etapie projektowania inwestycji. Bezprzewodowa CCTV jest pod tym względem bardziej elastyczna.

Jakie korzyści daje instalacja systemu CCTV?

Instalacja telewizji przemysłowej to przede wszystkim bezpieczeństwo. System ten służy do ochrony ludzi, ale także mienia. Może odstraszyć ewentualnych intruzów lub spowodować na tyle szybką reakcję odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób, że nie dojdzie do zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi sytuacji, nie dojdzie do uszkodzenia lub zaboru mienia.

CCTV to jednak nie tylko ochrona przed napastnikami, to także alarmy przeciwpożarowe i wykrywanie innych sytuacji mogących stwarzać zagrożenie.

Inną korzyścią jest niewątpliwa oszczędność na składkach ubezpieczenia, jak również eliminacja możliwości powstania ewentualnych szkód lub ograniczenia zasięgu już powstałych.

System CCTV sprzyja także wydajności i bezpieczeństwu pracy. Wykorzystany odpowiednio system pozwala zbierać istotne informacje dotyczące infrastruktury, czy przepływu osób, które potem można odpowiednio spożytkować.

Podsumowanie.

Obecny rozwój mikrotechnologii oraz Internetu niemal w nieograniczony sposób poszerza zakres możliwości funkcjonalnych kamer i systemów nimi zarządzających. Prowadzi to nie tylko do optymalizacji różnego typu procesów, m.in. bardziej efektywnego zarządzania infrastrukturą czy samym bezpieczeństwem, ale także licznych oszczędności, głównie czasu oraz nakładów finansowych. CCTV to trzecie, nigdy niezasypiające oko czuwające nad inwestorem lub przedsiębiorcą.

Źródło:

B.C. Welsh, D.P. Farrington, Public area CCTV and crime prevention: an updated systematic review and meta-analysis, “Justice Quarterly” 2009, No. 26(4), s. 734 i nast.