Elektroniczne systemy ochrony przeciwpożarowej – rodzaje, funkcje, jak wybrać

Elektroniczne systemy ochrony przeciwpożarowej – rodzaje, funkcje, jak wybrać

michal

13 grudnia, 2023

00:01

Elektroniczne systemy ochrony przeciwpożarowej – rodzaje, funkcje, jak wybrać

Ognia nie wolno lekceważyć. To niebezpieczeństwo, które zagraża każdemu, bez względu na rodzaj obiektu, jakim dysponuje: halą produkcyjną, biurem, serwerownią czy budynkiem mieszkalnym. Pożar zawsze niesie ze sobą straty materialne oraz zagrożenie dla życia i zdrowia. W tym artykule przyjrzymy się co wchodzi w skład elektronicznego systemu ochrony przeciwpożarowej, jakie pełni on funkcje i na co zwrócić uwagę przed jego instalacją.

Co to jest elektroniczny system ochrony przeciwpożarowej

Elektroniczny system ochrony przeciwpożarowej to zaawansowane technicznie rozwiązanie zawierające zestaw urządzeń, które służą do wykrywania pożarów i zapobiegania ich rozprzestrzeniania. Projektując taki system należy wziąć pod uwagę indywidualną charakterystykę obiektu i działalności w nim prowadzonej oraz wymogi, jakie nakłada na dany obiekt prawo.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, reguluje kwestie związane z ochroną przeciwpożarową. Ustawę uzupełniają rozporządzenia oraz normy:

– Rozporządzenie Ministra Sprawie Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony  przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Elektroniczny system ochrony przeciwpożarowej – z czego się składa

Oczywiście cały system może składać się z wielu różnych elementów, wszystko zależy od konkretnych potrzeb i konieczności spełnienia określonych norm. Można jednak powiedzieć, że najczęściej są to:

  1. System SAP/SSP – czyli System Sygnalizacji Pożaru. Jest to pierwsza linia obrony przed ogniem, składa się bowiem z różnego rodzaju czujek (dymu, temperatury), które natychmiast po wykryciu zagrożenia sygnalizują je i pozwalają tym samym szybko i sprawnie zareagować we wczesnym etapie wystąpienia zjawiska pożaru, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli, a bywa, że to raczej krótki okres.
  2. System wykrywający toksyczne i wybuchowe gazy – również składa się z szeregu specjalistycznych czujek, które pozwalają w krótkim czasie wykryć wyciek toksycznych substancji, odciąć właściwe zawory i pozwolić na szybką ewakuację ludzi i ochronę przed wystąpieniem bardzo dużych strat, nawet uszkodzenia budynku, o skażeniu nie wspominając. Są wykorzystywane zwłaszcza w przemyśle chemicznym, ale nie tylko.
  3. Systemy DSO, czyli Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze. Są niezwykle przydatne przy ewakuacji ludzi. Chodzi o to, żeby móc wskazać bezpieczne drogi ewakuacji. Mogą być to komunikaty automatyczne lub generowane przez użytkownika np. w formie SMSa.
  4. System oddymiania – pozwala na odprowadzenie zagrażającego życiu lub zdrowiu dymu lub tlenku węgla, tak aby móc ewakuować personel.
  5. System gaśniczy – czyli szereg urządzeń tryskających, zraszających lub pianowych, które mogą gasić pożar przy pomocy wody, mgły wodnej lub piany.

Jakie są rodzaje systemów ochrony przeciwpożarowej

Zazwyczaj mówi się o biernym i czynnym systemie ochrony przeciwpożarowej. Systemy bierne nie wymagają aktywacji, będą to elementy konstrukcyjne, drogi ewakuacji, materiały ognioodporne. Natomiast systemy czynne wymagają uruchomienia. Jest to między innymi elektroniczny system ochrony przeciwpożarowej i jego elementy.

Jakie funkcje spełniają elektroniczne systemy ochrony przeciwpożarowej?

Każdy system ochrony przeciwpożarowej jest rozwiązaniem unikalnym, dopasowanym do potrzeb użytkownika i norm, jakie nakłada prawo. Można jednak mówić o szeregu uniwersalnych funkcji, jakie ma on pełnić:

  1. Funkcja wykrywania – czyli detekcja przy pomocy czujników i przekazanie informacji do właściwych urządzeń
  2. Funkcja informacyjna – polega na poinformowaniu odpowiednich osób lub służb o zagrożeniu
  3. Funkcja alarmowa – polega na zaalarmowaniu poprzez odpowiednie urządzenia sygnalizacyjne (dźwiękowe lub/i świetlne) osób będących w bezpośrednim lub pośrednim zagrożeniu
  4. Funkcja oddymiania – polega na uruchomieniu urządzeń pozwalających na pozbycie się dymu lub tlenku węgla szczególnie z dróg ewakuacji ludzi.

Elektroniczny system ochrony przeciwpożarowej – na co zwrócić uwagę

Trzeba powiedzieć otwarcie, że samodzielne zajęcie się takim tematem nie jest dobrym pomysłem. Najlepiej skontaktować się ze specjalistą np. z firmy AKOM, który w profesjonalny sposób doradzi biorąc pod uwagę nie tylko charakterystykę budynku, sposób jego użytkowania, zagrożenia jakie mogą wystąpić, ale także uwzględni normy, którym taki system musi podlegać, aby działać w prawidłowy, czyli zapewniający bezpieczeństwo, sposób. Ważne jest także, aby być świadomym konieczności przeszkolenia personelu i dokonywania przeglądów. Takie działania zapewnią jego niezawodność.