Czujki w systemach alarmowych cz.2: jakie wybrać, żeby zabezpieczyć firmę przed ogniem

Czujki w systemach alarmowych cz.2: jakie wybrać, żeby zabezpieczyć firmę przed ogniem

michal

4 sierpnia, 2023

17:37

W dzisiejszych czasach bezpieczeństwo stanowi priorytet, zarówno w życiu codziennym, jak i w miejscu pracy. Małe i średnie firmy nie są wyjątkiem, gdy chodzi o dbałość o ochronę zarówno mienia, jak i życia pracowników. W tym kontekście kluczowym elementem staje się montaż zaawansowanych systemów alarmowych, w których nieodzowną rolę pełnią czujki związane z wykrywaniem zagrożeń pożarowych.

Czujki pożarowe: Twoja pierwsza linia obrony

Czujki pożarowe są nieodzownym elementem systemów alarmowych w firmach, bez względu na ich wielkość. Właściwie dobrane i umiejscowione czujki mogą w znaczący sposób przyczynić się do minimalizacji ryzyka wystąpienia pożaru oraz maksymalizacji czasu reakcji na ewentualne zagrożenia.

Różnorodność czujek pożarowych

Dostępne są różnorodne rodzaje czujek pożarowych, które mogą być dopasowane do specyficznych potrzeb i charakterystyki danej firmy. Oto kilka przykładów:

  1. czujki dymu,
  2. czujki temperatury,
  3. czujki czadu,
  4. czujki gazów palnych,

Czujki wykrywania dymu: chroniąc mienie i życie

W systemach alarmowych priorytetem jest ochrona nie tylko mienia, lecz również życia. W tym celu przychodzą nam z pomocą różnorodne czujki, takie jak np. czujki dymu. To ciekawe, ale czujka wykrywania dymu działa w oparciu o optykę. Działanie tego rodzaju czujki można opisać w następujący sposób: wewnątrz urządzenia znajduje się źródło światła (najczęściej w podczerwieni, więc jest niewidoczne dla człowieka). To światło świeci przed siebie, ale nie na element detekcyjny. Wewnątrz czujki znajduje się „odbiornik” tego światła, ale tak zamontowany, by źródło światła i odbiornik nie widziały się bezpośrednio.

Czujka dymu identyfikuje obecność zagrożenia pożarowego, gdy na odbiorniku pojawia się to właśnie światło. Jeśli dym zacznie się przedostawać do tzw. „komory optycznej”, światło generowane przez źródło zacznie się odbijać od dymu w różnych kierunkach. Część tego odbitego światła trafi na odbiornik. Mechanizm jest więc prosty i stosowany od wielu lat, a co najważniejsze sprawdza się.

W artykule opis zasad działania czujek jest ogólny i uproszczony warto mieć jednak świadomość, że za każdym takim rozwiązaniem stoi skomplikowana i przemyślana elektronika. Jeśli zależy Ci na poczuciu bezpieczeństwa wobec zagrożeń pożarowych, warto rozważyć zakup takich urządzeń szczególnie gdy dysponujesz magazynami czy halami produkcyjnymi, gdzie często dym jest trudno zauważalny.

Czujki temperatury

Ciekawą kwestią związaną z czujkami temperatury jest możliwość ich umieszczenia w czujkach dymu I nie chodzi tu o pomiar temperatury w kontekście regulacji ogrzewania. Tego typu czujka ciepła reaguje na szybki wzrost temperatury w pomieszczeniu i może uruchomić alarm. Alternatywnie, czujka może również alarmować, gdy temperatura rośnie bardzo powoli, ale osiągnie określony pułap. To zależy od modelu czujki. Czujki reagujące na nagłe zmiany temperatury mogą wskazać na potencjalne zagrożenie pożarem, gdyż wzrost temperatury jest właśnie częstym sygnałem pożaru. Przydają się w miejscach, gdzie przechowywane są łatwopalne materiały.

Czujki Czadu

Czujki czadu reagują na obecność tlenku węgla (CO, nie mylić z dwutlenkiem węgla CO2), niezwykle niebezpiecznego gazowego produktu spalania będącego zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi. Montaż czujek czadu jest kluczowy w miejscach, gdzie palniki, piece czy generatory ciepła mogą stanowić ryzyko wystąpienia zatrucia tlenkiem węgla.

Czujki Gazów Palnych

Czujki gazów palnych, takie jak metan czy propan-butan, mogą pomóc w wykryciu wycieku gazu ziemnego lub innych palnych substancji. Są szczególnie istotne w firmach posiadających instalacje gazowe.

Montaż czujek pożarowych: gdzie i jak

Odpowiedni montaż czujek pożarowych to klucz do efektywnego funkcjonowania systemu alarmowego. Ich właściwe umiejscowienie może zminimalizować ryzyko fałszywych alarmów oraz zapewnić szybką reakcję na rzeczywiste zagrożenia. Przykładowe miejsca montażu to:

  1. kuchnie i pomieszczenia z urządzeniami grzewczymi, gdzie zastosowanie czujek czadu jest kluczowe; czujniki czadu montujemy ok 1-1,5 m nad podłogą;
  2. hale produkcyjne, magazyny i pomieszczenia techniczne, gdzie czujki dymu mogą szybko wykryć ewentualny pożar;
  3. miejsca, gdzie przechowywane są materiały łatwopalne lub substancje chemiczne;
  4. instalacje gazowe i pomieszczenia z urządzeniami gazowymi, gdzie zastosowanie czujek gazów palnych jest uzasadnione; czujki wykrywania metanu (gazu ziemnego) montujemy wysoko ze względu na to, że ten gaz jest lżejszy od powietrz i unosi się do góry; czujki wykrywania propanu-butanu (LPG) montujemy nisko, ponieważ ten gaz jest cięższy od powietrza i opada w dół.

Podsumowanie: bezpieczeństwo w zasięgu ręki

Montaż odpowiednich czujek pożarowych stanowi nie tylko wymóg bezpieczeństwa, ale także inwestycję w spokojną pracę firmy. Dzięki zaawansowanym technologiom możemy minimalizować ryzyko wystąpienia zagrożeń pożarowych oraz skrócić czas reakcji w przypadku ich wystąpienia. Dla małych i średnich firm, które cenią bezpieczeństwo i chcą działać zgodnie z regulacjami bezpieczeństwa, czujki pożarowe są nieodzownym elementem, który może uratować mienie i życie pracowników. Warto w tym zakresie skorzystać z pomocy specjalistów, dlatego zapraszamy do kontaktu.

Więcej informacji o innych czujkach znajdziesz w artykułach:

Czujki w systemach alarmowych cz.1: jakie czujki ruchu wybrać, żeby zabezpieczyć firmę przed włamaniem

Jakie czujki wybrać do systemu alarmowego w firmie – cz.3